4. kyu

Z Zkušební řád karate ČSKe
Verze z 1. 9. 2015, 11:16, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Styl stránky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Kihon

Kihon-ido

 • FD ayumi‐ashi sanbon‐tsuki (FD oi‐tsuki ZD gyaku‐tsuki FD oi‐tsuki) / mawate
 • ZD gyaku‐tsuki (na místě) hineri‐mae‐geri dokročit vpřed tate‐shuto‐uke(gyaku rukou) oi‐tsuki
 • ZD ushiro‐ayumi‐ashi soto‐uke mae‐yoko‐geri‐keage gyaku‐tsuki (ZD)
 • ZD ayumi‐ashi oi‐tsuki překrok do (KkD) morote‐uke zpět (ZD) kizami‐tsuki gyakutsuki
 • KkD ushiro‐ayumi‐ashi shuto‐uke mae‐ashi‐geri (přední nohou) do (ZD) gyaku tsuki
 • ZD (na místě) jodan‐kizami‐tsuki chudan‐gyaku‐tsuki hineri‐yoko‐geri‐kekomi chudan gyaku‐tsuki
 • KkD ushiro‐ayumi‐ashi morote‐uke do (ZD) ren‐tsuki hineri mae‐geri (stáhnout nohu zpět) gyaku‐tsuki mawate
 • ZD ushiro‐ayumi‐ashi uchi‐uke ayumi‐ashi ushiro‐geri dokrok (ZD) s uraken-uchi ayumi‐ashi oi‐tsuki
 • KiD yoko‐geri‐keage yoko‐geri‐kekomi (překrok přes kosa‐dachi kop rotace ve směru a druhou nohou druhý kop)
 • ZD ayumi‐ashi ashi‐barai gyaku‐tsuki

Oyo-ido

 • BP: yori‐ashi kizami‐tsuki
 • BP: yori‐ashi gyaku‐tsuki
 • BP: yori‐ashi yoko‐mawashi‐uraken‐uchi
 • BP: yori‐ashi oi‐mae‐geri
 • BP: yori ashi oi‐mawashi‐geri

Kihon-ippon-kumite

Útočník zahajuje útok ze ZD, před zahájením kombinace vždy hlásí prováděnou techniku. Obránce začíná z HD. Každá technika je provedena alespoň 2x na obě strany (hidari/migi).


 • 2x T: ZD ayumi‐ashi oi‐tsuki jodan (migi)
 • U:
  • a) HD: úkrok zpět levou 45° do HsD sokumen(age)‐uke jodan yoko‐geri‐keage, překrok do KD: yoko‐empi‐uchi;
  • b) HD: úkrok zpět do ZD age‐uke jodan (hidari) (půlkrok stažení přední nohy) ayumi‐ashi hinari‐mae‐geri chudan tate‐empi‐uchi jodan


 • 2x T: ZD: ayumi‐ashi oi‐tsuki chudan (migi)
 • U:
  • a) HD: úkrok zpět do ZD uchi‐ude‐uke kizami‐tsuki jodan gyaku‐tsuki chudan (hidari);
  • b) HD: úkrok zpět 45° do KkD shuto‐uke (hidari) oi‐mae‐geri (oi‐mawashi‐geri) překrok do ZD gyaku‐tate‐nukite chudan


 • 2x T: ZD ayumi‐ashi mae‐geri chudan (migi)
 • U:
  • a) HD: stažení pravé nohy do NaD migi gedan‐barai, tate‐shuto‐uke vykročení do ZD mae‐empi‐uchi;
  • b) HD: úkrok zpět do KkD sukui‐uke překrok do ZD gyaku‐tsuki chudan (hidari)
 • 2x T: ZD: ayumi‐ashi yoko‐geri‐kekomi chudan (migi)
 • U:
  • a) HD: úkrok do strany 90° ZD ushiro‐chudan‐barai yoko‐geri‐kekomi KiD yokoempi‐uchi
  • b) HD: úkrok zpět do ZD gyaku‐gedan‐barai kizami‐tsuki jodan gyaku‐tsuki chudan


 • 2x T: ZD: ayumi‐ashi mawashi‐geri jodan
 • U:
  • a) HD: úkrok 90° do ZD haiwan‐uchi‐uke jodan gyaku‐tsuki chudan;
  • b) HD: úkrok otočením 135° do KiD tate‐heiko‐shuto‐uke yori‐ashi yoko‐empiuchi

Kata

Heian Godan

 • Dále ZK vybere 1 kata z dosud uvedeného programu předchozích STV

Bunkai-kata

 • (obránce určí útočnikovi útok a pásmo. Předvede 1x kombinaci pomalu a poté předvede kombinaci 1x naplno)

Analýza 5 sekvencí vlastního výběru z kata Heian Godan

 • a) Analýza 5 sekvencí vlastního výběru
 • b) Analýza min. 3 sekvencí z druhé předvedené kata dle výběru ZK

Kime-waza

Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi).

 • 5x ZD/: gyaku‐tsuki chudan 5x ZD/: kizami‐tsuki jodan
 • 5x ZD/: mae‐geri chudan 5x ZD/: yoko‐geri‐kekomi chudan